محمد حسین ربیعی

خوشحالم که با تهران پرداز آشنا شدم. تسهیلاتی که تهران پرداز برای من فراهم کرد مافوق تصور بود. به همه افرادی که قصد خرید رایانه و موبایل را دارند پیشنهاد می کنم ابتدا سری به تهران پرداز بزنند.

About the Author